Algemene gebruiksvoorwaarden

 

Algemene gebruiksvoorwaarden website

Op het gebruik van deze website (yakult.be) zijn de volgende algemene gebruiksvoorwaarden (‘gebruiksvoorwaarden’) van toepassing. Door het gebruik van deze website aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden.
De eigenaar van deze website, Yakult Belgium N.V. (‘Yakult’), behoudt zich het recht voor om op elk moment deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen.

Auteursrechten
Alle auteursrechten op alle teksten, afbeeldingen en andere materialen op deze website zijn eigendom van Yakult of aan Yakult gelieerde bedrijven, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.
Het is toegestaan gedeelte(s) van de website te printen of downloaden en verspreiden onder andere personen, maar uitsluitend voor informatieve doeleinden en onder voorwaarde dat u de vermelding “Copyright © Yakult Belgium N.V.” daarin opneemt.
Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yakult verboden om (gedeeltes van) deze website te gebruiken voor commerciële doeleinden, en om (gedeeltes van) deze website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk, waaronder papieren publicaties of digitale media zoals andere websites.

Merken
Alle merken op deze website zijn eigendom van Yakult en/of worden onder licentie gebruikt door Yakult. Elk gebruik van deze merken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yakult is verboden.

Inhoud en aansprakelijkheid
De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden. Yakult geeft geen garantie dat de inhoud van deze website juist en volledig is.

Yakult zal niet aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte al dan niet commerciële schade, voortvloeiend uit het gebruik van deze website.

Yakult behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van deze website te wijzigen.

Links
Deze website kan links bevatten naar externe websites die niet onder controle staan van Yakult en aan Yakult gelieerde bedrijven. Yakult is niet verantwoordelijk voor deze externe websites en de inhoud daarvan, en zal niet aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte al dan niet commerciële schade, voortvloeiend uit het gebruik van deze externe websites.

De opname van een link naar een externe website betekent ook niet automatisch dat Yakult de inhoud van de betreffende externe website onderschrijft.

Toepasselijk recht
Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Contact
Indien u vragen of klachten heeft over deze website of deze gebruiksvoorwaarden, neemt u dan contact met ons op via info@yakult.be

Copyright © Yakult Belgium N.V. Alle rechten voorbehouden.